logikomatematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pakt ten leży u podstaw bardzo rozpowszechnionego w rozmaitych doktrynach idealistycznych przeciwstawiania „logicznej” prawdziwości zdań logikomatematycznych — prawdziwości „faktycznej”, która dotyczyć ma zdań w innych i tylko innych dziedzinach wiedzy. W matematyce prawdziwymi mają być twierdzenia racjonalnie dowiedzione, poza matematyką — potwierdzone przez doświadczenie. Przeciwstawienie to nie ostaje się wobec historycznych materiałów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.