logistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale sformułowanie powyższe odnosi się tylko do pełnych zdań dwudzielnych, które reprezentują schemat logiczny S „estli P lub gramatyczny 8 „est“ nominalne P i S — werbalne P. Z chwilą jednak gdy zaczniemy analizować tzw. zdania nieosobowe lub bezpodmiotowe, pojawia się problem. Jak wiadomo, zdania te stanowiły niemały kłopot wśród tematów tradycyjnej logiki i nastawionej logistycznie składni. Zanim jednak zaproponuję nową interpretację tych zdań z punktu widzenia predykacji sformułowanej powyżej, spróbujmy rzucić okiem na typowe zdania nieosobowe („impersonalia“) w łacinie jako przykładzie konserwatywnego języka indoeuropejskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.