logistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) waniu“ (które tak słusznie odróżnia autor od czynności „konkretyzowania“) i to jako pewnego rodzaju prowizorycznego „chwytu“ metodologicznego“?... Niezmiernie .kunsztowne, precyzyjne i wyczerpujące — pozbawione „niedookreśleń“, powiedziałbym jeżykiem autora — nacechowane pewnego rodzaju „werbalizmem logistycznym“, wynikającym, być może...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo