logistyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 25 Jan Lukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii, w: Pisma wybrane, PWN 1961, s. 202. został logistykiem i poznał najściślejsze metody rozumowania, jakimi dziś rozporządzamy, ten ... wie, co jest warta dotychczasowa spekulacja filozoficzna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.