logistyk-filozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 420. Logistycy-filozofowie przystąpili do badań nad językiem głównie od strony swoich zainteresowań filozoficznych (swoich pierwszych ważniejszych odkryć teoretycznych związanych z zastosowaniem nowej, logicznej metody do języka ludzkiego dokonali dążąc do rozstrzygnięcia jednego z podstawowych, odwiecznych problemów filozofii: co to jest prawda). Dopiero w dalszej fazie swojej pracy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ivić, Milka 1975. Kierunki w lingwistyce, wyd. 2, rozszerz., przeł. K. Feleszko, A. Wierzbicka, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.