logistyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak pogodzić te mniej lub więcej entuzjastyczne oceny uczniów ze skargami na opłakany stan nauki gramatyki w szkołach francuskich, jakie brzmiały w artykule poprzednim ? Jakkolwiek odpowiedzi uczniów potwierdzają również, że główny nacisk w nauce gramatyki położony jest na logistyce, trzeba się jednak liczyć przytem także z indywidualnością nauczycieli. Autor, ukrywający się pod literami G. L„ należy niewątpliwie do tych nauczycieli, którzy nawet suche klasyfikacje i pedantyczne rozbiory gramatyczne, uprawiane z wielkiem upodobaniem w szkołach francuskich, potrafił ożywić oryginalnemi pomysłami metodycznemi i subtelnością w doborze materjału przykładowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.