logium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiedzi Jezusa. Do lepszego utrwalenia w pamięci wypowiedzi Jezusa przyczynił się niemało ich styl obrazowy i konkretny, stereotypowy i jednostajny, który odpowiadał myśleniu i sposobom ■ mówienia w ówczesnej Palestynie. Kwestia historyezności logiów Jezusa w ich formie nawet pierwotnej sprowadza się ostatecznie do przyjęcia powstania tej formy ze wspomnień świadków bezpośrednich, w których pamięci była ona głęboko wyciśnięta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KKapł - Kuźnica Kapłańska (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.