logocentryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niniejsze uwagi dotyczą tylko tych dziedzin działalności człowieka, które pozostają w związku z językiem i jednocześnie wchodzą w zakres semiotycznej (semiologicznej) koncepcji kultury. Chodzi tu o próbę naświetlenia niektórych podstawowych dziedzin działalności kulturowej człowieka od strony językoznawstwa, język bowiem jako zjawisko jednocześnie kulturowe i ex definitione semiotyczne winien i może tu być z natury rzeczy traktowany jako urządzenie modelowe, czego jednak nie należy utożsamiać z jąkąś postawą logocentryczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.