logofobia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) potomstwa różnych zaburzeń, w tym także mowy. Chodzi przede wszystkim o możliwie skuteczne wyeliminowanie zaburzeń powstających w następstwie dziedziczenia, np. niepełnowartościowego systemu nerwowego (przypadki jąkania, alalii, logofobii), schorzeń psychicznych i upośledzenia umysłowego (schizofazja, oligofazja), zaburzeń zębowo-twarzowo-szczękowych (dyslalia), upośledzenia słuchu (alalia, dyslalia, zaburzenia prozodii i głosu). Jeżeli jednak już wystąpią jakieś niekorzystne warunki anatomiczno-flzjologiczne, wówczas rodzice lub opiekunowie dziecka winni jak najwcześniej rozpocząć starania o stosowne leczenie lub inne postępowanie terapeutyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Błachnio, Krystyna 1992. Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.