logopata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Logoterapia - proces usuwania zaburzeń mowy stanowiący zespół: 1) lingwistycznych oddziaływań korekcyjnych w zakresie zaburzonych czynności mowy (mówienia i rozumienia), 2) świadomej i ukierunkowanej psychoterapii, dotyczącej słownych i pozasłownych zachowań logopaty, 3) wychowawczego wpływu pedagogizującego środowisko rodzinne, szkolne lub zawodowe logopaty w celu stworzenia odpowiednich warunków do usuwania zaburzeń mowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Błachnio, Krystyna 1992. Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.