logopatologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Opierając się na teorii mowy jako dziale teorii informacji i komunikacji, logopedia obejmuje takie dziedziny, jak: 1) fonetyka, czyli głosownia — zarówno artykulacyjna, jak akustyczna związana z problemami oddechu i głosu; 2) pedolingwistyka dotycząca kształtowania się mowy dziecka; 3) logopatologia zajmująca się patologią mowy i głosu, a tym samym foniatrią, czyli lecznictwem wad wymowy; 4) teoria pielęgnowania żywego słowa, zarówmo potocznego, jak publicystycznego i artystycznego; 5) ortofonia, czyli dyscyplina normatywna ustalająca zasady poprawnej wymowy; 6) problematyka recepcji, czyli dekodowania informacji, przekazywanej w toku mówienia, obejmująca właściwy odbiór z adekwatnym rozumieniem; 7) surdologopedia, czyli nauczanie mowy głuchych; 8) porozumiewanie się głuchoniemych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.