logopedyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uwagę lingwistów polskich przyciągały także takie zagadnienia, jak psychologia i patologia mowy. Na temat rozwoju mowy dziecka pisali L. Kaczmarek, P. Smoczyński, S. Skorupka, M. Zarębina, a spośród psychologów S. Szuman, S. Kowalski, W. Szewczuk, L. Geppertowa, M. Przetacznikowa, Z. Włodarski. Zaburzeniami mowy i problemami logopedycznymi zajmują się L. Kaczmarek, P. Adamczyk, M. Maruszewski, M. Zarębina, E. Richter, J. Kania i in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.