logorytmiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla przykładu nadmienię, że ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, motoryczne są niezbędne tam, gdzie stwierdza się w wypowiedzi wyraźne zaburzenia oddechu, fonacji itd. Jako uzupełnienie należy je także wprowadzać w tych przypadkach diagnostycznych, które wprost tego nie wymagają, ale w których dostrzega się chociaż lekkie obniżenie poziomu którejś z wymienionych sprawności. Zatem, jeżeli dziecko wymawia niepoprawnie głoskę lub...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Błachnio, Krystyna 1992. Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.