logos-osoba

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stygłego kształtu słów Objawienia. Odłączenie tych badań od sensus Ecclesiae wprowadza egzegetów w pułapkę lingwistyki. Słowo nie wyraża w pełni mówiącego, wyraża tylko jego zamysł. Tożsamość między słowem a spełnieniem objawionego zamysłu - to kategoria prawdy, wierności. Logos-Osoba zaangażowany osobiście w spełnienie „objawionego” to Bóg-Prawda, Bóg-Wierność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paszkowska, Teresa 2000. Integrująca rola słowa, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.