logos-rozum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogien jest zarazem rozumem, logosem kieruj^cym losami Swiata, rzeczywistoSc bowiem zmienia siq w sposob prawidlowy, tworz^c harmoni^ o rozumnej strukturze. „Ogien zyje Smierci^ ziemi, Smierci^ ognia powietrze, woda Smierci^ powietrza, Smierci^ wody ziemia” *. Swiat jest poznawalny tylko drog$ rozumow^. Logos-rozum jest zarazem logosem-slowem, ktöre ujawnia cziowiekowi porz^dek Swiata, daj^cy si^ wyrazic w j^zyku poj^c...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładyka, Jerzy 1975. O filozofii marksistowskiej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.