logoterapeuta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z kolei autor zarysował specjalności logopedyczne, które stanowią podstawę orientacyjną dla autorów opracowywanych obecnie programów magisterskich studiów logopedycznych. Te specjalności to: 1) logopeda szkolny, jako nauczyciel kultury żywego słowa i higieny mowy, np. w zakładach kształcenia nauczycieli; 2) surdologopeda nauczający mowy głuchych, np. w poradniach, przedszkolach, szkołach dla głuchych; 3) logoterapeuta likwidujący zaburzenia mowy i głosu, np. w poradniach i punktach logopedycznych; 4) logopeda świetlicowy uczący interpretacji żywego słowa artystycznego w świetlicach, domach kultury, szkolnych zespołach recytatorskich i teatralnych, teatrach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.