lojalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sach fizjokratyzmu. Przedstawiciele konserwatywnej większości ziemiańskiej uważają przymus szkolny za potworność, oświatę za rozbudzanie niebezpiecznego malkontentyzmu społecznego. Wiele lat trwa walka o charakter szkoły ludowej. Tendencje lojalistyczne nadają jej programowi piętno austriackie. Koniecznością się staje oświata pozaszkolna, uzupełniająca programy szkolne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radlińska, Helena 1947. Oświata dorosłych. Zagadnienia, dzieje formy, pracownicy, organizacja, Warszawa : Ludowy Instytut Oświaty i Kultury
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo