lokalowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wracając do definicji Podręcznego Słownika Bibliotekarza — jeśli „wydzielona lokalowe część biblioteki centralnej" może dla wypełnienia swych zadań mieścić się wspólnie z biblioteką centralną — nie jest ona filią lecz oddziałem biblioteki, natomiast „wydzielona lokalowo część biblioteki centralnej", która dla spełnienia swych zadań musi być ulokowana w innym miejscu niż centrala — jest filią biblioteczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.