lombardowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Celem nawiązania stosunków z Holandią wyjechał tam specjalnie p. Steczkowski. Przy pertraktacjach okazało się, iż lombardowanie papierów opartych na hipotekach na większą skalę samo przez się nie jest możliwe; natomiast możnaby to uzyskać w pewnej ograniczonej mierze przy równoczesnym oddaniu monopolu dostarczania tytoniu dla naszego monopolu tytoniowego, lecz sprawa byłaby aktualną dopiero z chwilą zawarcia pokoju. W ogóle grupa finansistów holenderskich jest mocno germanofilska i zachowuje rezerwę wobec Polski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Landau, Zbigniew, Tomaszewski, Jerzy (oprac.) 1964. Kapitały obce w Polsce 1918-1939. Materiały i dokumenty, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.