lord-opiekun

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W nieskończoność iść będzie nić twych wierszy złota.” Po tym turnieiu poetów, który zwyczajem epoki zawierał niekiedy dwadzieścia i więcej dedykacyjnych poematów, umieścili John Heminge i Henry Condell rzecz najważniejszą, swego rodzaju list polecający dla wydawnictwa, mianowicie dedykację dla dwóch parów królestwa, dostojników dworu, lordów-opiekunów trup aktorskich i teatralnych. Zwyczajem siedemnastowiecz- < nym, późnofeudalnym list był bardzo czołobitny: „Najdostojnieiszym i niezrównanym braciom, Wiliamo- 1 wi, hrabiemu Pembroke, Lordowi Szambelanowi Jego Królewskiej Mości, oraz Filipowi, hrabiemu Montgomery, Lordowi Podkomorzemu Jego Królewskiej Mości, kawa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helsztyński, Stanisław 1963. Człowiek ze Stratfordu, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.