lord-porucznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nadal przeważali w Izbie Gmin ludzie, którzy legitymowali się świadectwami najlepszych public schools i dyplomami obu starych uniwersytetów, sprawowali funkcje sędziów pokoju i zastępców lorda-porucznika oraz nosili różne tytuły wojskowe. Było może trochę więcej przedstawicieli przemysłu i handlu, trochę więcej adwokatów. Wybory te okazały się zresztą bardziej kosztowne niż jakiekolwiek inne w przeszłości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Katz, Henryk 1965. Anglia u progu demokracji, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.