lubomelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) patrzeniu stosunków w pow. włodzimierskim, liczebność Polaków prawosławnych w/g spisu 1921 r. jest w nim mniejsza o 4,3$ od cyfry 7,6$ ludności prawosławnej, do której Rosjanie się nie przyznawali. Dlatego właśnie średnia arytmetyczna prawosławnych Polaków pow. włodzimierskiego i lubomelskiego nie przekroczyła 7,6$...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.