lucyferyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W różnych organizmach są różne rodzaje lucyferyny i lucyferazy. Natura chemiczna tych związków nie jest jeszcze dobrze znana. Stwierdzono, że spalanie lucyferyny może zachodzić również i w nieobecności lucyferazy, lecz wtedy spalaniu nie towarzyszy świecenie. W grubych zarysach tak moglibyśmy przedstawić przebieg zjawisk: lucyferyną łączy się z tlenem, powstaje utleniona lucyferyną; jest ona „pobudzona", to znaczy że posiada pewien nadmiar energii; (o pobudzeniu atomu mówiliśmy na stronie 22). Ten nadmiar energii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zmysłowska, Stanisława 1957. Wśród świateł i barw, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.