ludowo-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lecz jednocześnie istnieje u Janty druga tendencja, która jednoczy strukturę wiersza — jest nią silnie akcentowane już na początku ciążenie ku zakończeniu upodabniające go do kunsztownego okresu retorycznego: Wystrugany chłopskim kozikiem bardziej ludzki w tym drzewie niż boski frasobliwy ludowo-żydowski nowocześnie dawny Ecce homo Wersy te, które przywołują i dopełniają równocześnie stosunki syntaktyczne z wersów początkowych, zamykają ostatecznie i silnie w sensie składniowym, znaczeniowym i intonacyjnym całą konstrukcję...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Miązek, Bonifacy 1983. Teksty i komentarze, Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.