ludowo-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rady Robotniczo-Chłopskie” 257. Wkrótce po tym przybył do Lublina ukrywający się przed Niemcami były działacz Stronnictwa Chłopskiego, konspirujący dotąd w Radomskiem w grupie Józefa Orchowskiego, Franciszek Wójcikowski, który nawiązał kontakt z kilkoma działaczami ludowo-komunistycznymi, w tym: z Aleksandrem Szymańskim, Michałem Wójtowiczem, Franciszkiem Lipą i Franciszkiem Wcisłą. Grupa ta z kolei zdołała uchwycić kontakty z komunistami w Chełmie, Parczewie, Zamościu i Kraśniku 258...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mańkowski, Zygmunt 1978. Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo