ludowokonserwatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WZÓR SPOŁECZNY: MODEL KONSERWATYWNY Ale owe rustykalno-ludowe tendencje, będąc kontynuacją ludowych nurtów romantyzmu podjętych przez młodopolskie chłopomaństwo, po odzyskaniu niepodległości nabierają nieco innych wymiarów. Są bowiem określoną propozycją modelu społecznonarodowego Polski niepodległej właśnie jako państwa ludowokonserwatywnego. O ile wśród futurystów silne były sympatie dla rewolucji proletariackiej, o ile „Zwrotn:.ca”, trochę po myśli Brzozowskiego, chciała budować nowoczesne, zindustrializowane społeczeństwo w ramach istniejącego państwa polskiego, a skamandryci bronili interesów liberalnej inteligencji, to tutaj lucl wiejski ukazuje się jako warstwa wiodąca narodu, z czego wynikają już takie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.