lukratywnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Później się dowiedziałem, że miał dużo chlebodawców, którym nie tyle wiernie, co lukratywnie służył. Bystry, odważny i chwytliwy, na zewnątrz chłopak-rubacha, wewnątrz zimny kalkulator, rozkochany w ryzykownym „udalstwie“ i zdolny sprzedać wszystko temu, kto więcej płaci, był modelowym neuropatykiem. Sądzę, że miał już za sobą doświad...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wędziagolski, Karol 1972. Pamiętniki, Londyn : Nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.