luksfer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Płyty szklane są rozmaite. Najczęściej używane gatunki wskazano na rys. 187, a więc pryzmaty prostokątne czy luksfery, okrągłe — rotality, oraz płyty chodnikowe. Z powodu połączenia rozmaitych materiałów mają one tendencję do nieszczelności, muszą więc być wykonane bardzo starannie; poza tym żebra w górnej ich części na grubości ok. 2—3 cm wytwarza się z betonu szczelnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bryła, Stefan, Suwalski, Ludomir 1948. Beton i żelbet. Podręcznik dla inżynierów i techników, Warszawa : Instytut Badawczy Budownictwa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.