luminoskop

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 7.3. Schemat optyczny luminoskopu 1 — źródło promieniowania ultrafioletowego, 2, 6 — filtr, 3 — zbiorniczek z roztworem, 4 — filtr wąskopasmowy, 5 — pryzmat, 7 — fotopowielacz Promienie światła powstającego w wyniku luminescencji płuczki padają na fotokatodę fotopowielacza, gdzie są zamieniane na prąd elektryczny (rys. 7.4). Fotokatoda jest osłonięta specjalnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Plewa, Stanisław 1972. Geofizyka wiertnicza, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.