lump

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli nawet przyjmiemy, że większość członków grupy lumpenproletariatu wywodziła się spośród robotników (choć autor tego nie wyjaśnia), nie jest to dostateczny argument za włączeniem lumpów do klasy robotniczej. Idąc bowiem tą drogą rozumowania, autor nie powinien umieszczać w taibl. 32/IV warstwy chałupników, ponieważ w większości wywodzili się oni spośród samodzielnych rzemieślników. Czemu więc autor rezygnuje z argumentu pochodzeniowego w wypadku chałupników, a nie rezygnuje z niego, gdy ma do czynienia z lumpenproletariatem?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.