lumpenaparat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Było ich tak wielu, że na awans mogli liczyć tylko w wypadku wielkiej czystki — a tylko Moczar taką wielką czystkę zapowiadał swoim programem. Kiedy więc 19 marca okazało się, że Moczar władzy nie zdobędzie, a Gomułka żadnej wielkiej czystki nie zamierza zrobić — lumpenaparat zaczął działać na własną rękę. Upoważnienie do tej akcji wystawiła im in blanco propaganda państwowo-partyjna mówiąc o winie pewnych działaczy na pewnych stanowiskach. Należało więc teraz wybrać stanowisko obsadzone przez kogoś pozbawionego wpływowego oparcia i zainicjować demaskowanie syjonisty, spokrewnionego z syjonistami, czy choćby tylko ich poplecznika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.