lwowsko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W okolicy Beresteczka nad Styrem obszar mieszany dotyka dawnego kordonu, zlewając się w ten sposób w jedną całość z obszarem mieszanym polsko-ukraińskim o przewadze Ukraińców, obejmującym Północną część Małopolski Wschodniej na północ od polskiego półwyspu lwowskopodolskiego. Widzimy zatem, iż w zachodniej połowie woj. wołyńskiego na lewym brzegu Styru obszar mieszany rozciąga się, prócz pasa nadbużańskiego, również i na znaczne części powiatów włodzimierskiego i horochowskiego, dalej na większą część pow. łuckiego i wreszcie na południową krawędź pow. kowelskiego z gminami Turzysk, Hołoby, Nowy Dwór i Wielick...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.