lwowsko-krzemieniecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W czasach stanisławowskich „sztuka warszawska” była właściwie synonimem sztuki polskiej. Po rozbiorach sytuacja radykalnie się zmieniła. Najpierw, zdegradowana do pozycji nadgranicznego, prowincjonalnego miasta, Warszawa wyraźnie osłabia nurt swego artystycznego życia. Kiedy zaś w Królestwie Kongresowym stosunki te zdecydowanie się poprawią (od momentu utworzenia uniwersyteckiej uczelni artystycznej) — istnieć już będą inne, samodzielne ośrodki: krakowski, wileński, lwowsko-krzemieniecki i najsłabszy z nich — poznański. Ten rozdział środowiskowy utrzyma się już i później. Ale Warszawie przypadnie rola najaktywniejsza. Będzie ją manifestowała na periodycznych wystawach, na których palma pierwszeństwa należy się Antoniemu Brodowskiemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.