lwowsko-toruński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 154 Taryfa pomnichowska z drugiej połowy XII w. (Weymann, op. c., str. 118), wielkopolska z 1238 r. (ib. str. 119) i 1243 r. (ib., str. 120), toruńska z ca 1250 (ib. str. 121-4), włodzimiersko-toruński (ib. str. 124), lwowsko-toruńska (ib., str. 125). Podobna sytuacja w tak zwanych przez autora taryfach mytniczych, ib., str. 125-8. O hodowaniu koni dla transportu towarów i osób pisali już K. Tymieniecki, Majętność książ. w Zagościu, str. 391; J. Rutkowski, Historia gospod., t. I, str. 139-40...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Matuszewski, Józef 1999. Pisma wybrane. T. 1, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.