mężczyzna-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znacznie dalej. Należy wciągnąć kobiety do wspólnej pracy wytwórczej, do wspólnego rządzenia państwem. Mówił on: „chcemy, aby kobieta-robotnica osiągnęła nie tylko wobec prawa, ale również w życiu codziennym równość z mężczyzną-robotnikiem. Trzeba więc, by kobiety-robotnięe brały coraz czynniejszy udział w zarządzaniu przedsiębiorstwami społecznymi i w rządzeniu państwem” 41. Proces wciągania kobiet do aktywnego udziału w życiu politycznym i gospodarczym następować będzie stopniowo. Wymaga to czasu. Tempo tego procesu zależeć będzie przede wszystkim od: rozwoju sieci takich instytucji jak żłobki, stołówki itd., przebudowy techniki oraz od zmiany obyczajów panujących w społeczeństwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczepaniak, Marian (red.) 1978. Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.