męsko-nijaki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale już w najdawniejszych zabytkach w. XIV i XV objawia się wzajemne na siebie oddziaływanie rodzajów. Męsko-nijakie -om spotykamy u rzeczowników żeńskich, najprzód u tematów z ostatnią spółgłoską pochodzenia podniebiennego. Tak np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1963. Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo