mPOk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niczej. Charakteryzują się one wyraźnymi minimami na krzywej PS, obecnością osadu płuczkowego, stwierdzonego na podstawie krzywej P$r, niskimi wartościami pozornej oporności właściwej' na krzywych mPOk i niskimi wartościami natężenia promieniowania gamma na krzywej PNG...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Plewa, Stanisław 1972. Geofizyka wiertnicza, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.