małoaktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) HYDROKRAKOWANIE, hydrokraking [gr.-ang], proces rozkładu wielkich cząsteczek węglowodorów z równoczesnym uwodornieniem powstałych produktów do węglowodorów nasyconych o mniejszym ciężarze cząsteczkowym, zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury, wodoru, katalizatorów; h. prowadzi się najczęściej w temp. 200-450°, pod ciśnieniem 35140 at., wobec małoaktywnych katalizatorów uwodorniania (np. siarczków wolframu, niklu, molibdenianu kobaltu), zwykle naniesionych na katalizatory krakowania (np. syntetyczne glinokrzemiany lub tlenek gli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.