małolitrażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cji i wydajności pracy. Walka o czas znajduje swój wyraz w przekraczaniu planów przy pomocy bardziej umiejętnego wykorzystania techniki. Idąc za przykładem komsomołki A. Kuzniecowej i jej brygady, robotnicy moskiewskiej fabryki samochodów małolitrażowych osiągnęli w 1947 r. normy projektowane na rok 1950. Nie czekając na zwiększenie wyposażenia, siły roboczej, nie tracąc czasu, robotnicy wykorzystują maksymalnie istniejące dziś urządzenia techniczne. I okazuje się, że to samo wyposażenie techniczne, tylko lepiej wykorzy104...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fiodorowa, A. T. 1952. Rola pracy socjalistycznej w komunistycznym wychowaniu mas pracujących, tłum. E. Wąsowicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.