małotonażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wychodząc z założenia, że przewidywany rozwój przemysłu chemicznego stwarza szczególnie duże możliwości dla praktycznej realizacji międzynarodowego podziału pracy, X sesja RWPG zatwierdziła również główne kierunki specjalizacji i kooperacji produkcji tworzyw sztucznych, włókien chemicznych, kauczuku syntetycznego i nawozów mineralnych. Specjalizacja ta dotyczy w zasadzie nowych, nie opanowanych jeszcze i przeważnie małotonażowych produkcji chemicznych, gdyż produkcję podstawowych i masowych wyrobów chemicznych rozwijać będą prawie wszystkie kraje RWPG...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.