ma‘rifa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) muzułmańskiego, to jest sufizm. Wielką rolę w tych dziedzinach odegrał, wspominany już nieraz, wybitny myśliciel religijny islamu, al-Ghazali. Podobnie jak Sokrates, al-Ghazali oparł swoje nauki etyczne na swoistej „wiedzy” — ma‘rifa — stwierdzając, że gdzie jest wiedza, tam są sprawiedliwe czyny. Jednakże nauki filozofów greckich nie dawały mu zadowolenia, toteż nie chciał uznać tej wiedzy filozoficznej za ostateczny autorytet. Jako muzuł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bielawski, Józef 1973. Islam, religia państwa i prawa, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.