maccarthyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) etc. Czy trzeba jeszcze dowodzić, że nie ma w XX wieku zjawiska bardziej potężnego, niż komunizm? Ze nazizm i maccarthyzm, że związki zawodowe i Plan Beveridge’a — to fakty, wynikające pośrednio, lub bezpośrednio z komunizmu — a nie produkty masowej wyobraźni. I jeżeli ludzkość, względnie „nasza” cywilizacja zginie niezadługo atomowym sposobem, to też będzie skutek komunizmu. Tego zjawiska nie podobna „wyolbrzymić”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.