macdonaldyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W obecnej polskiej sytuacji językowej szczególnie silny wpływ na rzeczywistość językową (a z tym oddziaływaniem trzeba się liczyć, podejmując działalność politycznojęzykową) wydają się mieć takie czynniki jak: demokratyzacja oraz dynamizacja życia społecznego i politycznego; kształtujący się rynkowy charakter mechanizmów ekonomicznych; zderzenie się polskich tradycji kulturowych i językowych z próbami ich rewizji oraz zmiany mentalności narodowej; przejawy oddziaływania globalnych zjawisk kulturowych („macdonaldyzacja”, rewolucja elektroniczno-komputerowa itd.) oraz tendencji do poszerzania i pogłębiania międzynarodowej współpracy i integracji obok tendencji etnonarodowej. W konsekwencji, za główne tendencje przemian w rzeczywistości językowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazur, Jan (red.) 1999. Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.