macedońsko-albański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wej. Warto by też zanalizować funkcjonujące na tych terenach niemieckie dialektalne konstrukcje relatywne. Trudniej jest określić pochodzenie cytowanej konstrukcji macedońskiej. Zważywszy geografię - dialekty dzisiejszej zachodniej peryferii wzdłuż granicy językowej macedońsko-albańskiej - wydaje się, że można tu widzieć kalkę albańskich (charakterystycznych dla albańskiego języka literackiego) konstrukcji z tzw. rodzajnikiem prepozytywnym, który de facto jest wariantem pozycyjnym postpozytywnego rodzajnika określonego, tj. sui generis rucho...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.