macedońsko-bułgarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pomiędzy 1. a 2. stopniem mamy w grupie zachodniej i południowej jako stopień przejściowy dialektologię podgrup językowych: na zachodzie dialektologię lechicką, czechosłowacką i łużycką, na południu serbochorwacko-słoweńską i w mniejszym stopniu macedońsko-bułgarską...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.