macedońsko-egejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogromną wagę przykładał Profesor do ukończenia wielkiej monografii Dialekty macedońsko-egejskie. Pracę nad dialektami macedońskimi rozpoczął jeszcze w latach 50. i 60. na podstawie danych zbieranych od emigrantów macedońskich z północnej Grecji. Utworzył zespół, przygotowywał go do podjęcia odpowiedzialnego zadania zbierania tekstów, zapisywania ich na taśmę i rozpisywania. Teksty macedońskie zebrane z 22 wsi od 28 informato...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mieczkowska, Halina (red.) 1999. In memoriam Alfredi Zaręba et Josephi Reczek. W dziesiątą rocznicę śmierci, Kraków : Wyd. Oddziału PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.