maceracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeba jednak podkreślić, że na podstawie stopnia maceracji nie można ściśle ustalić okresu, przed jakim nastąpiła śmierć. Wahania co do czasu śmierci przed porodem określonego na podstawie stopnia zmian maceracyjnych są niekiedy dość znaczne. Szybkość maceracji zależy bowiem od szeregu czynników, np. od składu i ilości mazidła płodowego. Ogólnie przyjmuje się, że maceracja płodu wskazuje na jego obumarcie w łonie matki. W pewnych nielicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chróścielewski, Edmund, Raszeja, Stefan 1970. Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych, War­szawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.