macheta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2 min) zamieszkującej pd.-wsch. obszar Meksyku, Gwatemalę i część Hondurasu. M. należą do rodziny językowej maja-kicze; obok własnych dialektów posługują się również językiem hiszp., jako urzędowym. Zajmują się przeważnie rolnictwem (w dużej mierze plantacyjnym), uprawiają kukurydzę, bób, ziemniaki; jako narzędzi używają gł. sochy, motyki, machety. Z dawnych rzemiosł uprawiają tkactwo, które zachowało tradycyjną ornamentykę i zdobnictwo (hafty, pasy); wytwarzają piękną ceramikę, odznaczającą się bogactwem formy i zdobienia. Formalnie wyznają katolicyzm, do którego jednak przeniknęło wiele dawnych zwyczajów i obrzędów religijnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.