machista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lenin w całej pełni odsłonił idealistyczną, wrogą proletariatowi istotę filozofii Bogdanowa, Bazarowa i innych renegatów i wykazał jej rolę klasową. Nowoczesna filozofia jest tak samo partyjna jak i przed dwoma tysiącami lat. Za scholastyką gnoseologiczną*** ukrywa się walka i ideologia klas. Obiektywna rola machistów polega na wysługiwaniu się reakcji i klerykalizmowi. Zadanie marksistów, pisał Lenin, polega na tym, by przyswoić sobie i opracować zdobycze nauki, nie wyłączając również materiałów uczonych lokajów burżuazji, w rodzaju ekonomistów burżuazyjnych, i „umieć odciąć ich reakcyjną tendencję, * Tamże. str. 256...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1949. Lenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności, Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.