machistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) BOFORS [bęforsz], dawniej m., obecnie dzielnica m. 	Karlskoga (środk. Szwecja); największe w Szwecji BOGUSZÓW BOGDANÓW Aleksandr A., właśc. Malinowski (1873—1928), ros. działacz polit., lekarz i filozof; członek SDPRR, przez pewien czas związany z bolszewikami, po rewolucji 1905 wystąpił z rewizją marksizmu z pozycji filozofii machistowskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.